About NORR Agency

med rötter i naturen

Vi startade NORR år 2005 för att berätta om något vi verkligen tycker om – den skandinaviska naturen. Det genuina berättandet och miljöengagemanget blev företagets ledstjärnor. Snart började vi få frågor från andra engagerade företag om vi kunde hjälpa dem.

När vi tog steget från att göra vår egen tidning – NORR Magazin – till att hjälpa andra med deras kommunikation och marknadsföring, så ville vi göra det på vårt eget sätt. Flera av oss som arbetar på NORR Agency tillbringar mycket tid i naturen – och vill värna om den. Vi riktar därför in oss på verksamheter som har hållbarhet som sin ledstjärna.

Med vår journalistiska bakgrund vet vi hur man finner de rätta historierna och hur man får människor att lyssna till dem. Vi gillar det lilla formatet, med korta steg från diskussion till beslut. Tillsammans med uppdragsgivaren skapar vi en plattform för kommunikationen. Budskap, text, bild och layout måste samspela, oavsett om det handlar om en webbplats eller en katalog.

En annan erfarenhet från tidningsvärlden: det ska gå smidigt att gå från research till idéer, skisser, planering och genomförande. Vi arbetar i nätverk med andra mindre företag och frilansare, för att enkelt kunna bredda arbetsgruppen vid behov. Bra projektledning och processer är lika viktiga som det kreativa arbetet. Och till sist är det resultatet som räknas.

Engagerade verksamheter har alltid bra historier att berätta. Vi hjälper till att finna, formulera och sprida dem. På flera språk och i flera kanaler.

Våra tjänster

Tryckta medier
Kundtidning
Medlemstidning
Årsredovisning
Broschyr och informationsmaterial
Annons
Skyltning

Digitala medier
Innehåll till flera kanaler
Webbdesign

Konsult
Redaktionella koncept/storytelling
Grafisk identitet/grafiska riktlinjer
Workshop om hållbar kommunikation
Event

Tryckupphandling
Vi ansvarar för upphandling och projektledning av tryckproduktioner inom flera av våra uppdrag. Utöver kvalitet och pris väger vi alltid in miljöaspekterna när det gäller val av tryckeri, papper och transporter. Produktionen är klimatkompenserad och pappret FSC-märkt.