Partioaitta 365

Partioaitta 365

När Finlands största butikskedja inom outdoor köptes av Naturkompaniet fick vi uppdraget att göra 365 på finska. Målet var inte att översätta den svenska versionen – målet var att tillsammans med Partioaitta göra Finlands bästa friluftstidning.

När vi fick uppdraget 2012 var Partioaitta tydliga: för att deras kunder ska lockas av ett kundmagasin, så måste innehållet kännas genuint, kunnigt och engagerande. I samarbete med Partioaitta och vår finskspråkige redaktör analyserade vi vad som kunde tas med från den svenska versionen av 365, och vad vi ville addera för att göra tidningen mer finsk.

Partioaitta hade inget eget adressregister, utan valde att låta kunderna teckna gratis prenumerationer. Inom loppet av tre år anmälde sig över 40 000 personer som prenumeranter – ett kvitto på att finska 365 uppskattas inom Partioaittas målgrupp. Under 2016 lanserar Partioiatta kundklubben 365, där tidningen är en plattform för kommunikationen.

Innehåll till flera kanaler

Mycket av det redaktionella materialet vi producerar i finska 365 återkommer i Partioaittas digitala kanaler. Bland annat publiceras nyhetsmaterialet och vår serie med resguider för olika aktiviteter på Partioaittas webbplats.

Tryckupphandling

Vi ansvarar för upphandling och projektledning av tryckproduktioner inom flera av våra uppdrag. Utöver kvalitet och pris väger vi alltid in miljöaspekterna när det gäller val av tryckeri, papper och transporter. Produktionen är klimatkompenserad och pappret FSC-märkt.

365-FI-treuppslag