3840x2563

KOMMUNIKATION SOM NÅR FRAM
Vi är ett litet team med bred kompetens från tidnings- och reklamvärlden, och kan hjälpa till med strategiska frågor såväl som produktion. Kärnan i vår verksamhet är det redaktionella berättandet. Det kan ske i form av allt från magasin till butiksaffischer.

Tryckta medier
Kundtidning
Medlemstidning
Årsredovisning
Broschyr och informationsmaterial
Annons
Skyltning

Digitala medier
Innehåll till flera kanaler
Webbdesign

Konsult
Redaktionella koncept/storytelling
Grafisk identitet/grafiska riktlinjer
Workshop om hållbar kommunikation
Event

Tryckupphandling
Vi ansvarar för upphandling och projektledning av tryckproduktioner inom flera av våra uppdrag. Utöver kvalitet och pris väger vi alltid in miljöaspekterna när det gäller val av tryckeri, papper och transporter. Produktionen är klimatkompenserad och pappret FSC-märkt.